Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,49 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 29 maja.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)