Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 10,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,28 mln zł wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,05 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 197,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 3,6 mln zł wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej.
Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)