Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 8,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,09 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,72 mln zł w 2017 r. wobec 48,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 6,16 mln zł wobec 4,91 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)