"W ramach przydziału akcji oferowanych inwestorom indywidualnym przydzielono 3 000 000 akcji oferowanych, natomiast inwestorom instytucjonalnym przydzielono 37 000 000 akcji oferowanych" - czytamy także w komunikacie.

5 lipca GetBack ustalił cenę akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 18,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 mln, co oznaczało, że wartość oferty wyniesie 740 mln zł.

GetBack oraz DNLD Holdings B.V. (obecnie jedyny akcjonariusz spółki) mieli zaoferować ostatecznie 40 mln akcji - 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji istniejących. Zaoferowane akcje mają stanowić 40% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Reklama

Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte grupy kapitałowej GetBack w Polsce i za granicą. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność, nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji na transakcje nabycia takich podmiotów.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.