Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu 4,94 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,51 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło na podstawie art. 348 KSH kwotę 6 946 069,37 zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku przeznaczyć na:
- pokrycie straty w wysokości 1 999 041,83 zł, poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 4 947 027,54 zł. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 KSH. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,51 zł" - czytamy w komunikacie.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 4 lipca 2017 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy - 18 lipca 2017 roku, podano również.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)