Strata operacyjna wyniosła 2,16 mln zł wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,71 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 134,05 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż w I kwartale 2017 roku była o 2,5% niższa niż w pierwszym kwartale roku 2016 i wyniosła 130,7 mln zł. Największe wzrosty zarejestrowano w segmentach Pieców Aluminium Proces (+70%, zwłaszcza w spółkach Seco/Warwick Corp. i Seco/Warwick Retech), Pieców Atmosferowych (+66%) oraz Pieców Próżniowych (+16%). Sprzedaż segmentu części zamiennych i usług posprzedażnych – Aftersales utrzymał się na podobnym poziomie (+1,1%), natomiast znaczny spadek odnotował segment Pieców Topialnych (-57,2%)" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż grupy w I kwartale roku 2017 miała niższą średnią marżę brutto (15,4%) niż w I kwartale 2016 (20,6%), spowodowaną przede wszystkim niższą marżą segmentu Pieców Atmosferowych (0% vs 12,6% w I kw. 2016) oraz Topialnych (4,4% vs 14,1% w I kw. 2016), podano również.

"Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 7,2% (24 mln zł w I kwartale 2017 w porównaniu do 22,3 mln zł w roku poprzednim). Istotny wpływ na wynik finansowych emitenta miała wycena transakcji terminowych służąca do zabezpieczenia ekspozycji walutowej w wysokości 4,6 mln zł" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 6,12 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)