Zysk operacyjny wyniósł 263,9 mln CZK wobec 434,68 mln CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 998,96 mln CZK w 2016 r. wobec 7 156,73 mln CZK rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 1 064,4 mln CZK wobec 1 102,6 mln CZK rok wcześniej, co oznacza spadek o 3,5%

"To, jak wyglądają wyniki za 2016 r. w dużym stopniu wynika z radykalnej zmiany modelu biznesowego w Polsce. Bez uwzględnienia wyników w Polsce, EBITDA grupy wzrosła o 6,6% […] W 2017 r. zakończymy sukcesem projekt zmian i Polska dołoży się do wzrostów w grupie" – napisał prezes Jannis Samaras w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 245,71 mln CZK wobec 12,28 mln CZK straty rok wcześniej.

Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.

(ISBnews)