Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Kumulacja kosztów synergii z Bankiem BPH nastąpi w II kwartale tego roku, zaś w kolejnych kwartałach nastąpi ich stopniowe wygaszanie, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.
"Sądzimy, że kumulacja kosztów będzie w drugim kwartale tego roku. Związane jest to z redukcją zatrudnienia po fuzji operacyjnej. Jeśli uda się połączyć banki 27 marca, to gros oszczędności związanych z powtarzającymi się funkcjami central nastąpi właśnie w drugim kwartale" - powiedział Sobieraj podczas konferencji prasowej.
"W trzecim i czwartym kwartale będzie mniej redukcji związanych z zatrudnieniem. Wtedy dużo będzie kosztów związanych z nieruchomościami central, regionów i oddziałów" - dodał.
Alior poinformował dziś, że koszty integracji z Bankiem BPH w 2017 roku będą niższe od zakładanych i sięgną 195 mln zł wobec planu 447 mln zł.
Fuzja operacyjna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH zakończy się 27 marca br., w pół roku od połączenia prawnego.
4 listopada 2016 r. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.
(ISBnews)