Największa zmiana dotyczy kosztów, które zostaną poniesione w 2017 roku. Według nowego planu, sięgną one 328 mln zł wobec 447 mln zł zakładanych wcześniej. W bieżącym roku koszty wyniosą 53 mln zł, tj. o 1 mln zł mniej od planu, podano w prezentacji.

W zaktualizowanym planie bank nie będzie ponosił kosztów integracji w 2018 i 2019 roku. Dotychczasowy zakładał 179 mln zł w 2018 roku i 89 mln zł w 2019 r.

Alior podał również, że planowane synergie nie zmieniają się i wyniosą 304 mln zł do 2019 r.

4 listopada br. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)