"Rozpoczęcie dzisiaj wdrażania wcześniej wypracowanego planu transformacji biznesowej wynika z niezrealizowania do tej pory sprzedaży akcji Banku BPH przez General Electric.

Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez General Electric, nadal prowadzi on proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Banku BPH" - napisano w komunikacie.