"Ofertą publiczną objętych jest łącznie 1 370 000 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez emitenta oraz sprzedających, w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 150 000 akcji serii K;

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1 220 000 akcji oferowanych (w tym: 600 000 akcji serii K oraz 620 000 akcji zbywanych)"

– czytamy w komunikacie.

Oferta publiczna Wind Mobile obejmuje łącznie do 1,37 mln akcji, w tym: 750 tys. akcji nowej emisji serii K, z których spółka chce pozyskać szacunkowo ok. 6 mln zł netto oraz do 620 tys. akcji sprzedawanych, będących własnością IIF Ventures B.V., Grzegorza Młynarczyka, H&H Investment i Janusza Homy.

Reklama

Zgodnie z wstępnymi szacunkami oczekiwane wpływy netto z emisji akcji serii K mogą wynieść ok. 6 mln zł. Pozyskana kwota z emisji akcji oferowanych zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji, przedstawionych w kolejności priorytetów:

- rozwój produktów iLumio oraz LiveBank - ok. 3 mln zł.

- rozwój ekspansji zagranicznej - ok. 3 mln zł, podano w prospekcie.

Według wcześniejszych informacji, przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane odbędzie się od 10 do 15 września. Planowany termin przydziału to 16 września.

Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ.

Wcześniej KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Wind Mobile w związku z ofertą publiczną akcji serii B, G, H, I i K i przeniesieniem notowań na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect.

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.