Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 26,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln zł wobec 31,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,56 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 70,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 58,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 143,91 mln zł w porównaniu z 134,05 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w I poł. 2013 roku wyniosła 82,82 mln zł wobec 81,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 69,89 mln zł wobec 46,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r.

>>> Polecamy: Oręziak: Gra o nasze emerytury to nie ruletka