Bank Pekao SA miał 2525,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 2411,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 4103,67 mln zł wobec 3802,29 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 2368,03 mln zł wobec 2288,59 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku bank miał 2552,02 mln zł zysku netto wobec 2462,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd banku zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2010 r. w wysokości 6,80 zł na akcję, poinformowała spółka w komunikacie w środę.

"Zarząd Banku Polska Kasa S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2010 rok w wysokości 6,80 zł na 1 akcję tj. o 134 proc. większej w porównaniu do dywidendy za 2009 rok wypłaconej w wysokości 2,90 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Proponowany termin dnia dywidendy to 23 maja a dnia wypłaty - 8 czerwca.