Przyznanie tej sumy jako zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniu przewiduje regulamin.

Tak więc radni - podsumowuje dziennik "La Stampa" - otrzymają pieniądze za wysłuchanie przemówienia papieża.

O rezygnację z wypłacenia radnym tej sumy zaapelowała do przewodniczącego rady miasta mała partia o nazwie Prawica. Jej lider Francesco Storace uznał, że stosowanie obowiązujących przepisów w przypadku kurtuazyjnej wizyty papieża na Kapitolu jest wielkim błędem.

"To niedopuszczalne" - oświadczył Storace.

Jednak szef rady Marco Pomarici w odpowiedzi na ten apel stwierdził, że nie można zmienić regulaminu posiedzeń. Wyraził następnie opinię, że wszyscy, którzy sumę tę otrzymają, mogą przeznaczyć ją na cele dobroczynne.