Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Wikana odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 6,59 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,05 mln zł w 2019 r. wobec 43,78 mln zł rok wcześniej.
"Rok 2019 był dla nas satysfakcjonujący pod wieloma względami. Wyższe przychody z działalności operacyjnej (77 051 tys. zł względem 43 779 tys. zł w 2018 roku), w tym ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2018 przychody ze sprzedaży mieszkań, pozwoliły na wypracowanie marży brutto na poziomie 21,2% (względem 17,1% w 2018 r.). Wzrosła także liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych (z 234 lokali w 2018 roku do 283 w 2019 roku). Po raz kolejny z rzędu udało nam się obniżyć koszty ogólnego zarządu, tym razem o prawie 800 tys. zł. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w osiągniętych zyskach (zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym)" - czytamy w liście do interesariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 97 tys. zł straty rok wcześniej.
"Naszym głównym celem, na którym będziemy się koncentrować w najbliższym czasie, będzie kontynuowanie naszej dotychczasowej działalności, w tym przede wszystkim podstawowej, jaką jest działalność deweloperska, oraz utrzymanie jej co najmniej na dotychczasowym poziomie. Powyższemu celowi będziemy starali się sprostać tym bardziej, że zapewne przyjdzie nam go realizować w nowej dla nas wszystkich rzeczywistości, uzależnionej od wpływu wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, obowiązującego w związku z powyższym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzonych przez władze państwowe ograniczeń" - czytamy w liście do interesariuszy.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)