Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Wikana w związku z pandemią obserwuje w II kwartale 2020 r. zmniejszenie zainteresowania ofertą spółek z grupy co znajduje odzwierciedlenie w mniejszej w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego liczbie zawieranych umów, zarówno deweloperskich i przedwstępnych, jak i przenoszących własność, podała spółka.
"Spółka ocenia, że konsekwencje sytuacji spowodowanej przez koronawirusa COVID-19, takie jak zmniejszony popyt na mieszkania, w związku z niepewnością odnośnie przyszłej sytuacji finansowej potencjalnych klientów, jak również zwiększona obawa o zaostrzenie przez banki warunków przyznawania kredytów hipotecznych, mogą mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży mieszkań przez spółki z grupy kapitałowej emitenta nie tylko w II kwartale 2020 r., ale nawet całego 2020 r." - czytamy w komunikacie.
Spółka podkreśla jednocześnie, że z uwagi na zmieniające się okoliczności nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu pandemii COVID-19 na sytuację finansową grupy.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)