Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, w wyniku odpowiedzi na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami, zbył wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka.
"Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym zgromadzeniu spółki stanowiących 64,09% głosów w ogólnej liczbie głosów" - czytamy w komunikacie.
Aktualnie Skarb Państwa posiada 0 akcji stanowiących 0% udziału w kapitale zakładowym i 0 głosów na walnym zgromadzeniu spółki stanowiących 0% głosów w ogólnej liczbie głosów, zaznaczono.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)