Jak czytamy, w czwartek 27 sierpnia NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł, która ma upamiętnić 75 rocznicę powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Napisano, że na awersie monety, wspólnym dla całej serii, przedstawiono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozerwanych krat więziennych. Z kolei na rewersie znajdują się wizerunki Krzyża WiN, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis: 2 IX 1945.

W folderze emisyjnym zaznaczono, że zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”) było kontynuatorem idei i czynu Armii Krajowej. Organizacja - jak napisano - składała się przede wszystkim z żołnierzy AK, przejęła także jej struktury organizacyjne. "W odróżnieniu od AK organizacja miała charakter cywilny, ale posiadała też liczne oddziały zbrojne, szczególnie w okręgach białostockim, lubelskim i warszawskim. Była zatem organizacją wojskowo-polityczną(...)" - czytamy.

Zaznaczono, że początkowo WiN chciała przeciwdziałać zwycięstwu wyborczemu komunistów w Polsce metodami politycznymi, informując wolny świat o ich zbrodniach, kłamstwach i fałszerstwach, ale wzmagający się sowiecki terror zmuszał także do kontynuowania walki zbrojnej. Oddziały partyzanckie chroniły ludność cywilną przed okupantem, wdzierały się do więzień, uwalniając aresztowanych Polaków, atakowały siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, walczyły z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, likwidowały funkcjonariuszy i agentów komunistycznej władzy. Wskazano, że w 1946 r. organizacja podporządkowała się polskiemu rządowi emigracyjnemu i Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Jak czytamy, WiN nie uznawała granic Polski ustalonych w Jałcie, domagała się opuszczenia kraju przez Armię Czerwoną i NKWD, protestowała przeciwko prześladowaniom politycznym oraz niszczeniu i grabieży majątku narodowego. "Od wiosny 1948 r. organizacja znajdowała się pod kontrolą tzw. V Komendy WiN, która była prowokacją UB, w wyniku czego została do grudnia 1952 r. całkowicie rozpracowana (łącznie z delegaturą zagraniczną), pozbawiona środków do działania i rozbita. (...) W 2011 r., aby upamiętnić heroiczną postawę żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, ustanowiono oficjalne święto państwowe – 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – napisano w folderze emisyjnym.

Reklama

Poinformowano, że srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 11 000 sztuk. Cena monety będzie wynosić 150 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Dodano, że monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

W informacji podkreślono, że Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 15 września 2020 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety z serii Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Krzysztof Klenczon. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ drag/