Warszawa, 23.10.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał 7-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej 175 058,75 mln zł, podał bank centralny.
Popyt wyniósł 175 058,75 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 0,1%, podał NBP.
Przedstawiając w końcu września harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w październiku br. NBP zapowiadał operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, przeprowadzone w dniach 2, 9, 16, 23 oraz 30 października 2020 r.
Bank centralny zapowiadał, że operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.
(ISBnews)