Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 196 mln zł, podał bank.
Wcześniej dziś BGK sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 1 819,86 mln zł oraz papiery 13-letnie serii FPC0733 o wartości 909,2 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł.
Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).
Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.
(ISBnews)