Jak zaznaczyła KNF, do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z paragrafu ustawy o usługach płatniczych, mówiącego o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne. (PAP)

wkr/ drag/

Reklama