Warszawa, 10.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu na złożenie zeznania CIT i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. dla wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku są zobowiązani do złożenia urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Reklama

"W aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r." – czytamy w uzasadnieniu.

Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.

Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją, podano także.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i jak podkreślono "wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku".

(ISBnews)