"Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (24 mld euro) oraz w usługach (8 mld euro). Zostały one częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12 mld euro) i w dochodach pierwotnych (2 mld euro) " - czytamy w komunikacie.

W ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w marcu 2021 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 267 mld euro, tj. 2,4% PKB strefy euro wobec 247 mld euro (2,1% PKB) nadwyżki rok wcześniej, podał też EBC.

(ISBnews)