Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 4-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 5 mln zł, 7-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 20 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0631 o wartości nominalnej 7 mln zł, podał bank.

BGK sprzedał wcześniej 4-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 260,655 mln zł, 7-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 213 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0631 o wartości nominalnej 187,6 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 mld zł. Popyt na obligacje wyniósł łącznie 749,255 mln zł.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

(ISBnews)