Wniosek musi zostać jeszcze przyjęty przez Radę. Według informacji PAP Komisja jest w kontakcie z prezydencją francuską w Radzie UE, aby nadać sprawie status priorytetowy.

Od początku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę ponad 3,8 mln osób uciekających przed wojną przeciwko Ukrainie przybyło do UE.

Reklama

Jedną z najpilniejszych potrzeb uchodźców jest możliwość wymiany posiadanych przez nich banknotów hrywny na walutę kraju przyjmującego. Piątkowy wniosek ma promować skoordynowane podejście wszystkich państw unijnych, aby zapewnić uchodźcom z Ukrainy takie same warunki wymiany banknotów hrywny na walutę lokalną niezależnie od tego, które państwo członkowskie przyjmuje te osoby.

Podejście to było konieczne z uwagi na fakt, że Narodowy Bank Ukrainy musiał zawiesić wymianę banknotów hrywny na inne waluty, aby chronić ograniczone rezerwy walutowe kraju. W związku z tym instytucje kredytowe w państwach członkowskich UE nie były skłonne do dokonywania wymiany ze względu na ograniczoną wymienialność banknotów hrywny i ekspozycję na ryzyko walutowe.

Niektóre państwa członkowskie rozważają wprowadzenie programów krajowych, które wspierałyby wymianę hrywny w ilości ograniczonej na osobę, a celem Komisji jest promowanie spójnego podejścia do takich programów.

Programy powinny przewidywać maksymalny limit 10 tys. hrywien na osobę, bez opłat, a wymiana powinna odbywać się po oficjalnym kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Ukrainy. Okres obowiązywania programów powinien wynosić co najmniej trzy miesiące.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/