Ponad tydzień temu (4 lipca) odbyło się długo zapowiadane spotkanie pracodawcy ze związkowcami. Dostępna wcześniej kwota na wzrost wynagrodzeń (średnio po 300 zł na pracownika), dzięki obsłudze przez ZUS nowych zadań, miała zostać znacząco podwyższona. Obie strony musiały porozumieć się jednak w kwestii wysokości oraz zasad podziału pieniędzy na podwyżki. Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia wspólnego stanowiska przez 10 z 11 związków. Porozumienia nie podpisali bowiem działacze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa (pisaliśmy o tym w DGP nr 128/2022, „Podwyżki dla pracowników ZUS w zawieszeniu”).