Dane pokazują, że odsetek ubezpieczonych przechodzących na świadczenie w chwili uzyskania wieku emerytalnego wzrósł z 62,4 proc. w 2020 r. do 68,2 proc. w 2021 r. Wiąże się to ze spadkiem udziału osób, którym świadczenia przyznano w wieku wyższym od wieku emerytalnego (od 1 do 11 miesięcy) z 24,7 proc. w 2020 r. do 21 proc. w 2021 r. Znacząco zmniejszył się też udział seniorów, którym przyznano emeryturę od 24 do 35 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego (z 4,8 proc. w 2020 r. do 2,7 proc. w 2021 r.).

Nie tylko pandemia

ZUS uważa, że decyzje o szybszym przechodzeniu na emeryturę mogły być związane z pandemią COVID-19.
Pogląd ten podziela Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. - Epidemia zwiększyła obawy związane z kontynuowaniem aktywności zawodowej przez seniorów. Ponieważ byli oni bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji, decydowali się na odejście z rynku pracy, gdy tylko uzyskali uprawnienia emerytalne - tłumaczy.
Reklama