W piątkowym komunikacie kancelaria premiera podała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawy okołobudżetowej, przedłożony przez ministra finansów.

„Rząd chce zapewnić środki niezbędne do realizacji rządowego programu +Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych+. Konieczne jest również podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstw górniczych, ze względu na znaczące spadki cen węgla. Ponadto, dodatkowe środki mają trafić do uczelni publicznych na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego oraz badawczego” – stwierdzono w komunikacie.

Wskazano w nim, że wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie znalazło się udzielenie wsparcia dla projektów rozwijających produkcję w sektorze półprzewodników w Polsce. Według komunikatu, program „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych” ma się przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i odporności ekosystemu półprzewodników w UE.

W projekcie proponuje się dodatkowe środki na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych.

Reklama

„Radykalne spadki zarówno bieżących cen węgla, jak i długoterminowych prognoz cenowych spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na środki budżetowe w roku 2024, w porównaniu do zakładanych potrzeb” – wyjaśniono.

Wskazano także, że w projekcie zapisane zostały dodatkowe środki dla uczelni publicznych na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego. Poza tym dodatkowe środki przeznaczono na podwyższenie kapitałów zakładowych jednostek publicznej radiofonii i telewizji, z przeznaczeniem na realizację ich zadań ustawowych.

Autor: Marek Siudaj