63 proc. badanych jest zdania, że ceny bardzo poszły w górę, a 28 proc. – że trochę. Co więcej, 81 proc. respondentów spodziewa się dalszych wzrostów cen w ciągu kolejnych miesięcy – odsetek ten jest wyższy (86 proc.) w przypadku respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (18-24) oraz z wykształceniem wyższym – wynika z opublikowanego we wtorek badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy twierdzą, że główną przyczyną wzrostu cen jest chęć przedsiębiorców odrobienia strat po pandemii (61 proc.) – tak uważają przede wszystkim osoby po 35-tym roku życia (65 proc.). Z kolei młodsi (18-24) najczęściej jako przyczynę wskazują politykę gospodarczą rządu (62 proc.) – wynika z sondażu.

Badani szczególnie dostrzegają podwyżki żywności, benzyny oraz opłat za mieszkanie. Ponad połowa twierdzi, że podrożały usługi gastronomiczne. Reakcją na wyższe ceny są przed wszystkim próby obniżenia swoich wydatków. Ponad połowa badanych przyznaje, że wybiera tańsze produkty i usługi. 39 proc. z kolei ogranicza konsumpcję, jak również korzystanie z niektórych usług. Tylko 16 proc. planuje szukać dodatkowej pracy, a 14 proc. chce poszukać nowej, lepiej płatnej pracy. 7 proc. respondentów planuje iść do pracodawcy po podwyżkę – poinformowała firma ARC Rynek i Opinia w komunikacie.

Szukanie dodatkowej pracy jest dużo częściej wskazywane przez osoby z najmłodszych badanych grup wiekowych (18-24 i 25-34 lata) – odpowiednio 25 proc. i 23 proc. przedstawicieli tych grup zamierza poszukać dodatkowego źródła zarobku. Z kolei ograniczenie konsumpcji najbardziej jest popularne wśród osób z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat).

Reklama

„Życie w warunkach inflacji, znane osobom ze średniego i starszego pokolenia, jest doświadczeniem stosunkowo nowym i nieznanym dla osób młodszych, niepamiętających pierwszych lat transformacji rynkowej. Tworzy to atmosferę rosnącej niepewności materialnej oraz sprzyja szukaniu różnych strategii radzenia sobie z nowymi realiami” – komentuje cytowany w komunikacie Łukasz Mazurkiewicz z ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji: 24.06 -1.07.2021 na próbie N=1014, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próby populacji Polaków w wieku 18-65 lat.