"Oprocentowanie rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych nie jest satysfakcjonujące dla klientów banków. Jedynie 22% badanych wskazało, że jest zadowolonych z wysokości oprocentowania ROR-ów, natomiast niemalże dwa razy tyle Polaków (43%) uważa, że oprocentowanie ich kont nie jest satysfakcjonujące. Niskie stopy procentowe depozytów skłaniają do oszczędzania na własną rękę" - czytamy w komunikacie.

50% Polaków deklaruje, że regularnie oszczędza, a 41% przyznaje, że ma zamiar oszczędzać w przyszłości. Grupą wiekową, w której odsetek oszczędzających jest najwyższy, to osoby u progu dorosłości (18-24 lata) - jest ich 63%. Tendencja do oszczędzania maleje wraz ze wzrostem wieku - co może być związane z posiadaniem przez osoby starsze lepszej pracy i związaną z tym poprawą statusu materialnego.

Reklama

"Już wstępne poznanie opinii i doświadczeń respondentów przyniosło w naszym badaniu ciekawe i zaskakujące obserwacje. Zazwyczaj z regularnym odkładaniem środków kojarzyliśmy starsze roczniki, które mają zaspokojone podstawowe potrzeby i mogą sobie pozwolić na oszczędzanie. Tymczasem coś się zmienia w naszej mentalności i młodzi ludzie zaczynają odkładać pieniądze. Naszym zadaniem jest, aby przekonać ich, by na pierwszym miejscu znalazły się bardziej trwałe i pożyteczne cele, jak np. zabezpieczenie przyszłości" - powiedziała prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju b.r. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, posiadającym ok. 50 tysięcy panelistów. Badanie jakościowe uwzględniało elementy auto-etnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu.