"Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bieżąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian" - powiedział Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO BP Rafał Madej, cytowany w komunikacie.

Od 8 lipca w PKO BP można założyć Lokatę progresywną na okres 18 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe w okresie umownym i zależy od miesiąca jej trwania: w pierwszym 6-miesięcznym okresie: 3 proc., drugim: 6 proc., trzecim: 9 proc. w skali roku. Kapitalizacja odsetek co 6 miesięcy, poinformował bank.

PKO BP prowadziło również zmiany w dotychczasowej ofercie lokat. 6- miesięczna lokata na nowe środki dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, oprocentowana 6 proc. w skali roku zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy. Lokata na nowe środki dla klientów na 6 miesięcy, oprocentowana 5 proc. w skali roku zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy.

Bank zmienił również okres umowny lokaty mobilnej z 1 na 3-miesięczną. Oprocentowana wynosi 5,75 proc. w skali roku, limit wpłaty to 50 tys. zł (klient może posiadać w jednym czasie tylko jedną taką lokatę).

Reklama

Wzrosło również - do 3 proc. - oprocentowanie lokaty 3-miesięczna dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, zaś oprocentowania lokat 3; 6 i 12-miesięcznej dostępnych w kanałach cyfrowych wzrosło odpowiednio do 1,5 proc., 2 proc. i 2,5 proc. w skali roku. Podniesione do 1% będzie też oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej oferowanej w placówkach banku.

W ofercie PKO BP dostępne są też: Lokata 60+ oprocentowana w wysokości 5,75% w skali roku oraz produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6 miesięcznej lokacie oprocentowanej 6,5 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego, wymieniono w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.