Firma opublikowała w poniedziałek zestawienie dziesięciu najbardziej zamożnych społeczeństw krajów Unii Europejskiej. Ranking, oparty o dane banków centralnych oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), obejmuje majątek finansowy m.in. oszczędności bankowe, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne. Nie uwzględniono natomiast wartości posiadanych nieruchomości.

Na czele rankingu znajdują się Holendrzy, natomiast na dole tabeli uplasowali się mieszkańcy Portugalii. Średni majątek mieszkańca Holandii był ponad 4,5 razy wyższy niż w Portugalii. Firma zbadała jak się zmieniał średni majątek finansowy osób prywatnych w badanych krajach w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

„Ogólny wniosek jest taki, że Holendrzy są najbogatsi i ich majątek rósł najszybciej w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a mianowicie o ponad 7 tys. euro rocznie” – informuje Johan Geeroms, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Trade Benelux.

Geeroms wskazuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat najwięcej oszczędzali Holendrzy, Belgowie i Niemcy, natomiast najmniej mieszkańcy Włoch, Hiszpanii i Portugalii.

Reklama

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)