W 2022 r. 8,3 proc. populacji Unii Europejskiej nie było stać, aby co drugi dzień zjeść posiłek zawierający mięso, ryby lub wegetariański odpowiednik tych produktów. Rok wcześniej odsetek takich osób był o jeden punkt procentowy (pp) mniejszy (7,3 proc.). - poda Eurostat.

Wśród osób zagrożonych ubóstwem w 2022 r. prawie co piątej osoby (19,7 proc.) w UE nie było stać na posiłek składający się z mięsa, ryb lub wegetariańskiego ekwiwalentu. Przed rokiem odsetek te wynosił 17,5 proc. czyli 2,2 pp mniej.

W 2022 r. różnica między populacją ogółem a ludnością zagrożoną ubóstwem pod względem zdolności do zapewnienia sobie odpowiedniego posiłku była również widoczna poszczególnych w krajach UE.

Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, których nie stać na odpowiedni posiłek, odnotowano w Bułgarii ( 44,6 proc.), następnie Rumunii (43,0 proc.) i Słowacji (40,5 proc.).

Reklama

Z kolei najniższy udział odnotowano w Irlandii (5,0 proc.), Luksemburgu (5,1 proc.) i na Cyprze (5,6 proc.).

Dane dla Polski

W Polsce w całej populacji odsetek osób, których co drugi dzień nie stać na porządny posiłek, wzrósł w 2022 r. do 4,1 proc. z 3,6 proc. w 2021 r. W grupie osób zagrożonych ubóstwem odsetek ten zmienił się nieznacznie. W 2022 r. wynosił 10,2 proc., a w 2021 r. - 10,3 proc.

Wzrost udziału w ogólnej populacji przy jednoczesnej nieznacznej zmianie odsetka w przypadku osób zagrożonych ubóstwem może być wynikiem spadku populacji w Polsce. W Polsce w 2022 r. populacja spadła o ponad 900 tys. osób.