KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r: r do 910,55 mln zł w 2018 r.Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 910,55 mln zł w 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 683,58 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 3 940,04 mln zł w 2018 r. wobec 3 884,4 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 3 725,59 mln zł wobec 3 659,34 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 2 794,39 mln zł w ub. roku wobec 3 036,24 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 372,02 mld zł na koniec 2018 r., w tym 316,48 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 55,53 mld zł.

Rok wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 380,61 mld zł, w tym wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych wyniosła 318,22 mld zł, zaś wartość zarządzanych portfeli sięgnęła 62,39 mld zł.

Kapitał własny TFI wyniósł 1 936,5 mln zł na koniec 2018 r. wobec 1 755,9 mln zł mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)