Plan zawiera zobowiązania do realizacji reform i odpowiadających im inwestycji, takich jak np. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, uzupełnienie sieci drogowej, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw czy zmniejszenie śladu węglowego.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie.

Przygotowanie Planu koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Jak podano na stronie gov.pl, w ramach konsultacji 26 lutego, 2 i 4 marca odbędą się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia w Krajowym Planie Odbudowy. Pierwsza ma dotyczyć "Odpornej i konkurencyjnej gospodarki" oraz "Transformacji cyfrowej", druga "Zielonej energii i zrównoważonej mobilności", a trzecia - "Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia".

Reklama

Harmonogram spotkań oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy na stronie gov.pl, a na każde spotkanie trzeba rejestrować się oddzielnie. Jak podano, udział w debatach będzie możliwy również poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa w serwisie YouTube.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro, w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. Pieniądze powinny zostać wykorzystane do 2026 roku.

Środki te mają być przeznaczone na prorozwojowe inwestycje, m.in. w dziedzinie innowacji, ochrony zdrowia, zielonej energii, cyfryzacji, ochrony klimatu i czystego powietrza, a także na inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi.

Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja Europejska ma dwa miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Najważniejszym elementem Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.