Griffin Premium RE przystąpi do nabycia Quattro Business Park w KrakowieWarszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Griffin Premium RE przystąpi do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych pod nazwą Quattro Business Park w Krakowie, wynika z komunikatu spółki.

"Globalworth Poland Real Estate N.V. ogłasza, że spółka, po zakończeniu głównej fazy badania due diligence oraz po uzgodnieniu zasadniczych postanowień dokumentów transakcyjnych, za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego przez spółkę postanowiła przystąpić do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych pod nazwą Quattro Business Park w Krakowie położonego przy Alei Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 w Krakowie, Polska" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec ubr. Globalworth AM nabył większościowy pakiet akcji Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)