Larq miał 14,46 mln zł zysku netto, 18,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Larq odnotował 14,46 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2018 roku z uwagi na dobre wyniki finansowe jakie wypracowały spółki portfelowe jak i wycenę akcji Brand24 w wyniku debiutu na NewConnect wartość portfela inwestycji, jakie spółka wycenia przez wynik finansowy wzrosła w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku o ponad 19 mln zł i wyniosła blisko 160 mln zł. Wzrost wyceny portfela aktywów finansowych jakie spółka posiada przełożył się na osiągnięcie przez Larq w I kwartale 2018 roku zysku netto na poziomie 14,5 mln zł wobec 2 mln zł za I kwartał 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,12 mln zł wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,62 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 0,79 mln zł rok wcześniej.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)