"Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics […] postanawia przeznaczyć część zysku netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 5 121 266,92 zł osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w latach poprzednich i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego, na wypłatę dla akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dywidendy w 2017 roku. Na każdą akcję Medicalgorithmics S.A. będzie przypadała kwota 1,42 zł dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 16 lipca, a termin jej wypłaty - 30 lipca br., podano także.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)