Boryszew miał 56,27 mln zł zysku netto z dz. kont., 81,74 mln zł EBIT w II kw.Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Boryszew odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 37,03 mln zł w II kw. wobec 66,08 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 81,74 mln zł wobec 95,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 626,68 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 567,69 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 107,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 162,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 249,23 mln zł w porównaniu z 3 171,79 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 231 mln zł, natomiast zysk brutto ze sprzedaży 334 mln zł. Po I półroczu 2018 r. Grupa kapitałowa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej. Wyniosły one odpowiednio 89 mln zł i 20 mln zł. Wypracowane nadwyżki nie zostały jednak w grupie, gdyż w całości zostały spożytkowane na realizacje inwestycji. Niezależnie od wydatków inwestycyjnych, stan gotówki w grupie wynosi na 30 czerwca br. 171 mln zł" – czytamy w komunikacie.

"Wysoka baza wyników z lat poprzednich sprawia, że nasza obecna dynamika wzrostu nie jest tak wyraźna, jak w poprzednich okresach. Grupa Boryszew jest dziś dojrzałym holdingiem, działającym szeroko na arenie międzynarodowej, który notuje dobre i przewidywalne dla rynku wyniki. W obecnej sytuacji, kolejny skok wyników byłby możliwy dzięki przeprowadzeniu dużego programu inwestycyjnego w istotny wzrost mocy wytwórczych lub poprzez dokonanie kolejnych akwizycji podmiotów branżowych" – skomentował p.o. prezesa Piotr Szeliga, cytowany w komunikacie

Obszar Metale, którego sprzedaż stanowi 60% przychodów grupy kapitałowej, zanotował 3-proc. wzrost przychodów, które na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 1,95 mld zł, co związane było ze wzrostem wolumenów sprzedaży, który nastąpił głównie w Baterpolu, Aluminium Konin oraz NPA Skawina. W I połowie 2018 roku sprzedano 142 tys. ton produktów. Do 151 mln zł wzrosła EBITDA tego segmentu, co oznacza 11% wzrost względem analogicznego okresu w roku 2017. W motoryzacji grupa osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów, natomiast EBITDA wyniosła 63 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 50,74 mln zł wobec 39,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)