Boryszew miał 144,5 mln zł zysku netto z dz. kont., 378,5 mln zł EBITDA w 2018Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Boryszew odnotował 144,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 201,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 71,35 mln zł wobec 173,01 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 229,6 mln zł wobec 335,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 378,5 mln zł wobec 469,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 099,56 mln zł w 2018 r. wobec 6 290,34 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w 2018 roku spadły o 3,0% do poziomu 6 099,6 mln zł. Spadek przychodów był głównie efektem spadku wolumenów ze sprzedaży, spadku sprzedaży w Segmencie Motoryzacja (efekt wdrożenia procedur WLTP, co spowodowało mniejsze zakupy części przez producentów samochodów)" - czytamy w raporcie.

Spadki wolumenów sprzedaży wystąpiły w większości podmiotów grupy kapitałowej za wyjątkiem podmiotów Baterpol (Impexmetal) ze wzrostem o 9,0 tys. ton (23,2%), Zakład Aluminium Konin (Impexmetal) ze wzrostem o 3,0 tys. ton (3,1%), Hutmen i Boryszew Oddział ERG Sochaczew.

"Wzrost wolumenów sprzedaży w Baterpol S.A. był przede wszystkim związany ze zmianą sytuacji na rynku złomu akumulatorowego - wzmożona podaż umożliwiła zintensyfikowane zakupy surowca i tym samym wpływała na zwiększoną sprzedaż zakładu. W Zakładzie Aluminium Konin głównie dzięki zwiększonej sprzedaży wyrobów wysoko przetworzonych. W Hutmen S.A. było to powiązane ze wzrostem sprzedaży w asortymencie drutów, prętów, profili i rur z miedzi" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 44,72 mln zł wobec 84,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)