Przed Giełdą Papierów Wartościowych ważne negocjacje w sprawie zakupu 65 proc. udziałów w giełdzie armeńskiej - powiedział w piątek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak dodał, to historyczny moment dla GPW.

W piątek zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX).

"Dla Giełdy Papierów Wartościowych to moment historyczny, bo tego typu transakcji jeszcze giełda nie przeprowadzała. To w 30 letniej historii pierwszy tego typu moment, kiedy możemy pokazać w taki wyraźny, jednoznaczny i w bardzo namacalny sposób, że polska giełda jest liderem rynku kapitałowego tej części Europy, jest miejscem, które tworzy szanse na budowę potencjału rynków kapitałowych Trójmorza" - powiedział w Soboń na konferencji "Rola Polski jako promotora rynków wschodzących".

Jak wskazał Soboń, przed Giełdą Papierów Wartościowych ważne negocjacje.

"Negocjacje w sprawie zakupu pakietu większościowego, czyli 65 proc. udziału w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ten proces giełda będzie przeprowadzała z pełnym profesjonalizmem. Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych dajemy pełne wsparcie i trzymamy kciuki, tak aby udało się go sfinalizować" - powiedział wiceminister.

Reklama

Zdaniem Sobonia, polska giełda "jest tym miejscem, które potrafi przyciągać tego typu projekty, rozbudowywać swoją pozycję w regionie, w tej części świata". "Jestem przekonany, że ten proces uda się sfinalizować" - powiedział Soboń.

GPW poinformowała w komunikacie, że postanowienia porozumienia nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

"Cieszymy się, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została wybrana przez Bank Centralny Armenii, jako partner do rozwijania rynku kapitałowego, tej strefy euro-azjatyckiej finansowej, gdzie Armenia jest zdecydowanym liderem" - powiedział prezes GPW Marek Dietl.

Jak powiedział, podpisany w piątek dokument otwiera drogę do sfinalizowania transakcji, nabycia większościowego pakietu armeńskiej giełdy.

"To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który od lat wspiera transformację ormiańskiej gospodarki. (...) To kluczowa instytucja, która również będzie wspierała rozwój rynku kapitałowego w Armenii, wspólnie z nami i wpasowuje się to w 5-letnią strategię Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przygotowanego dla Armenii" - powiedział Dietl.

Przewodniczący Centralnego Banku Armenii Martin Galstyan wskazał, że ta wzajemnie korzystna transakcja ma długofalowe znaczenie strategiczne dla obu stron. "Postrzegamy GPW jako partnera, który podziela naszą wizję dalszego rozwoju rynków kapitałowych. Jako lider tego przedsięwzięcia, GPW ma możliwość przekazania swoich doświadczeń i know-how, dzięki czemu giełda armeńska może stać się sprawną, innowacyjną i przyjazną dla użytkownika platformą, służąc inwestorom jako droga wejścia na nowe rynki" - przekazał.

Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Pierre Heilbronn podkreślił z kolei, że polski rynek kapitałowy należy do najbardziej rozwiniętych w regionie. "Konsolidacja w regionie zwiększa konkurencyjność na międzynarodowym rynku i jest kluczem do sukcesu" - powiedział. Zapewnił o wsparciu EBI w tej transakcji.

W podpisanym przez GPW i Centralny Bank Armenii porozumieniu zostały określone ramowe warunki dalszych negocjacji w celu potencjalnego podpisania umowy inwestycyjnej. Kolejnym krokiem GPW będzie przeprowadzenie procesu due diligence oraz opracowanie we współpracy z CBoA i AMX 5-letniego planu rozwojowego giełdy w Armenii, a także uzgodnienie ostatecznych warunków umowy inwestycyjnej. Mogą one odbiegać od ramowych założeń.

Jak poinformowała giełda w komunikacie, w trakcie dotychczasowych analiz, poprzedzających podpisanie porozumienia, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój armeńskiej giełdy. Główne obszary rozwojowe to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach, organizowanie obrotu towarowego, umożliwienie emitentom GPW i AMX tzw. dual listingu czy udostępnienie platformy transakcyjnej.

W komunikacie przekazano, że w 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł. Wstępna, szacunkowa i niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. około 5,8 mln zł. Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.

Jak podała GPW, podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie Centralny Bank Armenii posiada 85 proc. akcji AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet 65 proc. akcji. W wyniku tej transakcji CBoA będzie posiadać 25 proc. akcji w AMX, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.