"Decyzja o korekcie nadzwyczajnej podejmowana jest przez administratora (GPW Benchmark) po weryfikacji spełnienia warunków. Do publicznej wiadomości podawana ona jest w komunikacie na 2 dni przed przeprowadzeniem korekty. W przypadku Allegro istnieje potencjalnie możliwość, aby spółka weszła do WIG20 w ramach tzw. fast-track. Oznacza to, że Allegro może znaleźć się w indeksie WIG20 trzeciego dnia sesyjnego po debiucie" - powiedziała Olszewska podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).

Olszewska podkreśliła, że warunkiem przeprowadzenia korekty nadzwyczajnej portfela indeksu WIG20 i włączenia do jego składu akcji nowo wprowadzanej do obrotu spółki jest osiągnięcie przez jej akcje w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania poziomu co najmniej 5% wartości portfela indeksu w tym dniu.

Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami Allegro na GPW to 12 października 2020 r. Zdaniem Olszewskiej, planowane przez spółki debiuty na GPW w tym roku pozytywnie będą także wpływać na jej wyniki.

"Biorąc pod uwagę nadchodzące IPO, wzrost zainteresowania inwestorów indywidualnych rynkiem kapitałowym oraz konsekwentnie wdrażanie inicjatyw strategicznych, spodziewamy się że wyniki grupy powinny być dobre, o ile nie pojawią się jakieś nieoczekiwane, niezależne od nas zmiany w otoczeniu zewnętrznym" - powiedziała Olszewska. Dodała, że według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), od początku roku do końca sierpnia inwestorzy otworzyli ponad 90 tysięcy rachunków maklerskich.

"Liczymy, że nadchodzące IPO, na czele z Allegro, umocnią ten pozytywny trend. W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, wprowadzamy nowe kontrakty terminowe, produkty strukturyzowane oraz ETF-y. W lipcu rozszerzyliśmy program wsparcia pokrycia analitycznego do 51 spółek. Liczymy, że efektem naszych działań będzie podtrzymanie zainteresowania giełdą wśród inwestorów indywidualnych" - powiedziała Olszewska.

Dziś rano Allegro.eu podało, że cena emisyjna akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została ustalona na 43 zł za akcję. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki wyniesie 44 mld zł. Całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.