"Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 004 zł" - czytamy w komunikacie.

Na początku listopada, akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję. Podano wtedy, że emisja 26 316 akcji serii G stanowi 2,21% w kapitale zakładowym oraz 1,5% w ogólnej liczbie głosów.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)