Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, uzasadniając inicjatywę powołania nowego indeksu giełdowego ocenił, że poziom innowacyjności nie od dziś bezpośrednio wpływa na jej rynkowy sukces i przyciąga uwagę inwestorów.

"Inicjując, wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, powołanie indeksu najbardziej innowacyjnych firm na warszawskim parkiecie, chcemy docenić i wyróżnić ich zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową oraz zachęcić pozostałe firmy do rozwijania własnego potencjału w oparciu o wiedzę i kompetencje naukowców Łukasiewicza, największego w Polsce dostawcy innowacyjnych rozwiązań B+R" - powiedział Dardziński.

"Chcemy, aby naturalnym odruchem każdej spółki, która myśli o modernizacji swojej firmy i wzroście wartości dla akcjonariuszy stało się rzucenie wyzwania Łukasiewiczowi" - dodał.

W komunikacie podano, że według wstępnych założeń w skład indeksu wejdą spółki notowane na głównym rynku oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem, a aktualizacja listy uczestników będzie przeprowadzana co pół roku.

Według twórców miernika wartości indeksu będą obliczane raz dziennie na podstawie kursów zamknięcia.

"Ambicją autorów projektu jest, aby pierwszy skład portfela indeksu został opublikowany 1 kwietnia 2021 r., w drugą rocznicę powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz" - podano.

"Wprowadzenie +Indeksu Łukasiewicza+ grupującego najbardziej innowacyjne spółki na GPW wpisuje się w trendy zachodzące w gospodarce oraz na rynku kapitałowym" - powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

Dietl stwierdził, że GPW również stawia na nowoczesne rozwiązania i technologie, a jedną z najważniejszych innowacji jest nowa wersja kalkulatora indeksów giełdowych stosowanego przez GPW Benchmark.

"Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli od II kwartału 2021 roku zwiększyć zakres usług +fabryki szytych na miarę+ indeksów i wskaźników referencyjnych dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych" - dodał.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Sieć skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.