"Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do zastosowania się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego polityki dywidendowej banku w pierwszym półroczu 2021 roku. Uchwała ta została podjęta w związku z pismem KNF otrzymanym przez bank 13 stycznia 2021 roku, w którym KNF zaleca: : wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych), - niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie. Ponadto KNF poinformowała, że iż oczekuje stanowiska rady nadzorczej banku w kwestii realizacji powyższego zalecenia oraz sprawowania przez radę nadzorczą właściwego nadzoru nad jego realizacją. Posiedzenie RN zaplanowane jest na dzień 29 stycznia br. , podano również. W marcu ub. roku akcjonariusze akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)