"Nabywający zamierzają uzyskać łącznie 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. 2 817 883 akcji" - czytamy w informacji. Członkami porozumienia, którzy ogłosili wezwanie są spółka Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach, a nabywającymi akcje w wezwaniu będą: Investcamp (do 422 777 akcji), Marcin Marzec (do 200 000) oraz Ewa Czarzasta-Marzec (58 307). Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 4,48 zł za jedną akcje. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 12 lutego do 24 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 3 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 5 marca 2021 r. Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)