Bank wskazał, że w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania w dobie COVID-19, zarząd wdraża program oszczędnościowy, którego celem jest zredukowanie poziomu kosztów działania grupy.

"Łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto Grupy Alior Bank w 2021 r. planowany jest na nie mniej niż 100 mln zł" - czytamy w prezentacji.

Redukcja będzie dotyczyć m.in. kosztów osobowych poprzez optymalizację struktury organizacyjnej, dalszą automatyzację procesów z użyciem RPA oraz AI; kosztów IT (redukcja kosztów telekomunikacji, optymalizacja i konsolidacja umów dotyczących utrzymania infrastruktury IT); kosztów nieruchomości i samochodów; kosztów spółek zależnych (m.in. synergie wynikające z połączenia niektórych spółek zależnych.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)