"W ramach inicjatywy rozważane jest utworzenie i dokapitalizowanie spółki odpowiedzialnej za jej realizację" - czytamy w komunikacie.

Inicjatywa została zatwierdzona przez radę Giełdy

Spółka zakłada poniesienie wydatków z tytułu realizacji Inicjatywy w roku 2021 do kwoty 18,7 mln zł. Wydatki na realizację Inicjatywy w latach następnych będą zatwierdzane w planach finansowych GK GPW na dany rok obrotowy, podano także.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)