Zysk operacyjny wyniósł 4,85 mln zł wobec 3,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 511,32 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 418,28 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 0,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 009,72 mln zł w porównaniu z 1 001,01 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja krajowych producentów tuczników jest bardzo trudna, a w strefach czerwonych - wręcz dramatyczna. Zainteresowanie odbiorem świń ze strefy czerwonej jest znikome, ponieważ nie ma dużego zapotrzebowania na taki surowiec na rynku przetwórczym oraz w sieciach handlowych. Epidemia ASF oraz znacznie zwiększony import elementów wieprzowych z innych krajów europejskich, będą miały negatywny wpływ na sytuację w branży w okresach przyszłych" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Z powodu objęcia strefą czerwoną, a tym samym wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z przemieszczaniem zwierząt, jak również w niektórych przypadkach utylizacji całych stad z terenów o znacznej koncentracji produkcji trzody chlewnej (woj. wielkopolskie, łódzkie, lubuskie), na rynku zaczęło brakować tuczników pochodzących ze stref wolnych od ASF. Obecnie około 50% całego pogłowia trzody chlewnej w Polsce zlokalizowane jest w województwach wielkopolskim i łódzkim. Dalszy rozwój występowania choroby na tych obszarach może skutkować zapaścią na krajowym rynku żywca. Dodatkowo sytuację pogarsza coraz większy import z krajów zachodnich oraz utrzymujące się wysokie ceny pasz. Konkurencja ze strony innych krajów UE, w tym Hiszpanii i Belgii, jest spowodowana znacznym zmniejszeniem eksportu do Chin, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)