"Grupa planuje zrealizować w 2021 r. plan inwestycyjny w kwocie ok. 130 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

W ramach działalności inwestycyjnej, wydatki grupy w I połowie br. były na poziomie 24,6 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe.

Spółka - odnosząc się do perspektyw na kolejne okresy - podała, że od II kwartału odczuwalny był wzrost kosztów surowców i frachtu. Czynniki te będą kształtowały wyniki grupy w nadchodzących kwartałach. Grupa w racjonalny sposób będzie starała się kompensować to wyższymi cenami sprzętu AGD.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)